KAPELICE NA PODRUČJU ŽUPE - SMRTIĆ


      Filijalna crkva sv. Antuna Padovanskog u Smrtiću

 • GRAĐEVINSKI ODBOR ZA GRADNJU CRKVE U SMRTIĆU 

  Borislav Ojdanić

  375 349

   

  Zoran Radman

  375 028

   

  Kuljanac Borislav

  375 013

  091 5777998

  Zdunić Antun

  375 222

  0995244511, 091 556 2465

  Ilija Jakobašić

  375 019

   

  Kičić Petar

  375 254

   

  Damir Debeljak

  375 295

   

  Antun Orešić  N. Kraj 81

  091 556 9912, 375 007

   

  Zvonimir Karlik

   

   

  Anton Karlik

  376 106

   

  Tiho Vencer

   

   

  Dragica Kuljanac

   

   

  Pavo Klarić

   

   

  Dukanović Stjepan (zapisničar)

  375 097

   

  Ilko Majdandžić

  375 248