LITERATURA


MOLITVE KRVI KRISTOVOJ
SADRŽAJ:

 

DEVETNICA NA ČAST KRVI KRISTOVE

ZA VEDRINU DUHA

LITANIJE KRVI KRISTOVE

MARIJO, MAJKO PREDRAGOCJENE KRVI,

KRUNICA POBJEDE

KRUNICA KRVI KRISTOVE

ZAHVALA ZA PROLIJEVANJE PREDRAGOCJENE KRVI

DRAGOCJENA ISUSOVA KRVI

POUZDANJE U KRISTOVU KRV

ZA MILOST OPROŠTENJA

MOLITVA U BOLESTI I TRPLJENJU

ZA MILOST DOBRE SMRTI

SVETOM DUHU

MOLITVA ZA POKOJNE

Molitva za otkriće i razvoj vlastitog poziva

OBITELJ KRVI KRISTOVE

INFORMACIJE

 

DEVETNICA NA ČAST KRVI KRISTOVE

 (moli se kroz 9 dana uz druge molitve na čast Krvi Kristove)

Gospodine Isuse Kriste, kad si se četrdeset dana nakon svoga uskrsnuća vratio Ocu u nebo, naredio si svojim učenicima da zajedno čekaju Duha Svetoga. Devet su dana molili da prime dar svih darova i tako postanu pravi apostoli. Uzdajući se da ćeš i nama dati ono što nam je potrebno za naše spasenje i blagoslov, molimo Te:

Rasvijetli naš razum i pročisti naše srce da naučimo kako treba moliti. Kao i apostolima, daruj i nama milost da možemo moliti s Marijom, jer je ona službenica Božja i "svemoć koja zagovara".

Gospodine, Ti si rekao: "Molite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se!" Potaknuti Tvojom riječju, dolazimo Ti danas s ovom posebnom potrebom...

(trenutak tišine)

Dobri Isuse, pouzdajemo se u Tvoju ljubav i milosrđe koje si nam iskazao u svojoj Predragocjenoj Krvi. Uvijek si imao vremena i strpljenja za siromahe i bolesne, za prezrene i grešnike. Otro si suze udovici iz Naima, uslišao si poganskog stotnika i nagradio pouzdanje Martino. Udijeli i nama radosno iskustvo Tvoje osobite pomoći.

Ali ako naše želje ne odgovaraju Tvome Božanskom planu, ojačaj nas posebnom snagom vjere.

Zajedno s Tobom želimo i mi ponavljati: "Oče, ne moja, nego Tvoja volja neka bude." Udijeli nam čvrsto povjerenje da su Tvoji putovi uvijek bolji, iako ih često ne razumijemo.

Zahvaljujemo Ti već sada što ćeš nas uslišati, jer Ti si Ljubav i sve što nam daješ ili prepuštaš, vodi nas našem vječnom cilju i služi našem posvećenju. Amen.

 

ZA VEDRINU DUHA

Bože, udjeli mi vedrinu duha, da prihvatim ono što ne mogu mijenjati, daj mi hrabrosti, da mijenjam, što mogu mijenjati i mudrosti da razlikujem jedno od drugog.

 

LITANIJE KRVI KRISTOVE

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, SPASI NAS!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, novoga i vječnog Zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se.

R. Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom.
O. I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se. Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

MARIJO, MAJKO PREDRAGOCJENE KRVI,

ti si izvor iz kojeg je tvoj Sin crpio svoj zemaljski život. Ti si svoga Sina pratila do križa. Tu pod križem postala si i naša Majka. Po tebi smo primili život milosti. Prati nas svaki dan iznova svojom pomoći i zaštitom. Upravi naša srca svome Sinu, da njegova Krv ne bude uzalud prolivena za nas i daj da se tako svi mi zajedno s tobom, sa svim anđelima i svecima uključimo u vječni hvalospjev božanskoj ljubavi. Amen.

 

KRUNICA POBJEDE

Oče naš. Zdravo Marijo. Vjerovanje.

(Na velika zrnca Marijine krunice: 1x)

"Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva". (Otk 12,11)

(Na mala zrnca: 10x)

Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas!

 (Na kraju:)

Vječni Oče, prikazujemo Ti Predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe svete Crkve. Amen. (1x)

Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus! -koji nas je otkupio svojom Krvlju! (3x)

 

KRUNICA KRVI KRISTOVE

Krunica se započinje ovako:

R. Bože u pomoć mi priteci!
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu...

Nakon najave otajstva čita se tekst iz Svetog pisma. Zatim pozivamo na razmišljanje tajne ovog otajstva moleći 5 x Oče naš. Samo nakon sedmog otajstva 3x Oče naš i 1 x Slava Ocu. Nakon svakog otajstva (iza Oče naša i Slava Ocu) moli se molitva:

R. Tebe, Kriste molimo, pomozi službenicima svojim
O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

(Kraći oblik Krunice moli se ovako: Umjesto 5 x Oče naš samo 1x ali još uz svako otajstvo 1x Zdravo Marijo.)

I. otajstvo - Gospodin prolijeva Krv kod obrezanja

"Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus."  (Lk 2,21)

Gospodine Isuse, poštivajući židovski zakon, Ti si prvi puta prolio svoju Krv kod obrezanja. To je značilo tada dobiti ime, značilo je biti uključen u zajednicu Izraelskog, Božjeg naroda, kao što smo mi po krštenju uključeni u zajednicu vjernika, Crkvu. Hvala Ti, Isuse, na sakramentu krštenja. Hvala Ti za ime po kojem me poznaješ. Hvala Ti za taj milosni Izvor, Tvoju presvetu Krv po kojoj me rađaš na novi život.

Molitva:

Pomozi mi, Isuse molim te, očuvati Tvoju sliku u sebi, sliku djeteta Božjega koju sam dobila na krštenju. Pomozi mi svakodnevno obrezivati moje srce, moje misli. Neka me, Isuse, Tvoja presveta Krv koja je potekla kod obrezanja ojača i da sa tom snagom u sebi hrabro koračam naprijed, da živim pošteno unatoč svojim protivštinama, te da se ne bojim i ja dati kapljicu svoje krvi za napredak Kraljevstva Božjega na zemlji. Amen.

II. otajstvo - Gospodin prolijeva Krv u smrtnoj borbi u Getsemanskom vrtu
"I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju." (Lk 22,44)

Isus je molio. Molitvu upućuje Ocu kome može sve izreći. Govori mu o svom strahu. Isus jasno vidi što ga čeka. Prijatelj njegov s kojim je slatko drugovao i dijelio s njime kruh, izdaje ga. Njegovi najbliži ostaviti će ga sama. Gleda unaprijed i vidi kako će njegovo tijelo biti razdirano, gaženo, bez prava na život i slobodu. Vidi grijehe cijeloga svijeta koje uzima na sebe. Tjeskoba i strah pred onim što ga čeka svom se silinom sruši na Njega i krvavi znoj poteče. Isus i dalje moli i drugi i treći puta. Unatoč tome kalež nije od Njega uklonjen. Muka koju je trebao podnijeti nije mu oduzeta, ali mu je Otac dao snage da ju podnese za naše otkupljenje.

Molitva:

Gospodine Isuse, molimo te da po toj Tvojoj muci u Getsemanskom vrtu udijeliš i nama svjetlo i snagu da ne očajavamo kada nas snađu razne poteškoće, već da se i mi obratimo k Ocu i molimo s pouzdanjem da će nas ohrabriti, ojačati i pomoći nam da ispunimo volju Božju, s vjerom da je upravo to za nas najbolje. Amen.

III. otajstvo - Gospodin prolijeva Krv kod bičevanja
"Tada im pusti Barabu, a Isusa izbičevana preda da se razapne." (Mt  27,26)

Isus se dao izbičevati. Sav je obliven krvlju. Pilat je otvoreno priznao da na njemu ne nalazi nikakve krivice, no ipak Ga je dao izbičevati. Bila je to moja krivnja, naša krivnja. Svaki moj grijeh je kao udarac bičem koji stoji Isusa toliko Krvi. Isus daje zadovoljštinu za moje grijehe, za naše grijehe i za grijehe cijeloga svijeta. Kolika ljubav! Tu nedostaju ljudske riječi. Možemo samo u duhu vapiti: „Isuse nauči nas ljubiti, ljubiti do krvi.“

Molitva:

Hvala Ti, Isuse, za Tvoju prolivenu Krv koju si prolio za nas kod bičevanja. Hvala Ti za toliku ljubav prema nama i hvala Ti što smijemo tu Tvoju krv, koju si prolio radi naših grijeha, prikazivati i danas nebeskom Ocu kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta.

IV. otajstvo - Gospodin prolijeva Krv kod krunjenja trnovom krunom
"Obukoše mu grimiznu kabanicu i opletavši vijenac od trnja, metnuše na njega i stadoše ga pozdravljati; Zdravo kralju Židovski!"  (Mt  27,28-29)

Isus je strpljivo prihvatio trnovo krunjenje. Izrugivali su ga, a on nije uzvraćao. Može li čovjek biti sretan kad je ponižen? Ne može biti sretan, ako u poniženju traži bilo što za sebe. Isus je sebe oplijenio i ponizio. Sišao je u dubinu ljudske bijede ponizan. Zato je uzvišen i zato će mu se svako koljeno pokloniti.
Poniznost je zaštita duše. Poniznost je sredstvo da možemo ući u duboko zajedništvo s Bogom.

Molitva:

Vječni Oče, daj nam milost poniznosti. Iz oholosti nastaju ratovi i razni sukobi. Iz oholosti i sebičnosti mi smo napeti i osjetljivi na svaki nedostatak i na mišljenje drugog ako se ne podudara s našim.

Nismo slobodni kad nismo ponizni. Oče, daj nam poniznost. Daj da iskoristimo sva poniženja kao stepenice da uđemo u dublje zajedništvo s Tobom.

V. otajstvo - Gospodin prolijeva Krv na križnom putu
"A On noseći svoj križ, iziđe na mjesto zvano Lubanja, hebrejski Golgota." (Iv  19,17)

Isus pod teretom križa ide putem  Kalvarije, ali se prije lišio svih odlika koje su mu dolikovale. U Getsemanskom vrtu lišio se svoje osobne slobode. Pred sinedrijem je lišen svoje svetosti jer je proglašen bogohulnikom, pred Herodom se lišio svoje razumnosti i mudrosti, jer mu se narugao kao suludom. Pred Pilatom se lišio svoje volje jer je osuđen kao buntovnik. Dok je nosio svoj križ na Kalvariju, lišio se svoga ljudskog dostojanstva. Poput ovce određene za klanje, vojnici su vodili Krista na mjesto razapinjanja, a pritom su ga omalovažavali, izrugivali i zlostavljali ga na sve načine. Uprimo pogled na početnika i dovršitelja vjere - Isusa, koji je pun odvažnosti na svoja ramena primio teški križ na kojem je trebao biti razapet. On na sebe uzima drvo sramote, u njemu gleda Očevu volju i naše spasenje. Kolika ljubav!

Molitva:

Gospodine, nauči nas ljubiti, nauči nas strpljivo podnositi križ svakidašnjice, Tebi za ljubav, Tebi koji si podnio muku i smrt da bi nama darovao život. Nauči nas da i mi prepoznajemo volju Očevu čak i preko križa i da se spremno odazovemo kada i na nas dođe red da damo kapljicu svoje krvi. Amen.

VI. otajstvo - Gospodin prolijeva Krv kod razapinjanja
"Oko devetog sata Isus povika jakim glasom: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio!" (Mt 27,46)

Isusa su razapeli na križ. Pribijene su na križ Njegove ruke koje su toliko dobra učinile ljudima i noge, koje su koračale samo za naše spasenje, ali i sa probodenim rukama i nogama On je svemoćan. On je Bog koji nas oslobađa krivnje i za nas moli Oca, da nam oprosti. Sa križem nam daruje svoju Majku, a nas priznaje za svoju braću. Isus prolazi kroz tamu i zapuštenost, da bi nama darovao svijetlo. Isus umire da bi nama darovao život.

Molitva:

Hvala Ti, Isuse, za Tvoju pregorku muku koju si podnio za nas. Hvala Ti što si nam darovao Majku koja nas pred prijestoljem Božjim zagovara. Hvala Ti što si posvetio križ i što te sada možemo prepoznati u našim križevima i križevima naših bližnjih.

Molimo Te, Isuse, za sve one kojima je križ pretežak, koji su u teškim bolestima, ili su izgubili nadu, neka im Tvoja presveta Krv bude snaga i svjetlo da se poput tebe mogu predati u volju Očevu. Amen.

VII. otajstvo - Gospodin prolijeva Krv i vodu kod probijanja boka
Isusova ljubav ide u darivanju do kraja. To što mu je vojnik kopljem probio bok, čin je koji je Isus dopustio. Da bismo to shvatili, potrebno je da u tome vidimo ljubav koja nam govori: "Dao sam za tebe sve, pa i posljednju kap Krvi bez računanja." Isus još prije svoje muke moli Oca u svojoj velikosvećeničkoj molitvi da svi budemo jedno. To se ostvaruje sada, probadanjem Isusova boka iz kojeg poteče krv i voda, tj. otvara se izvor iz kojeg su nam darovani sakramenti po kojima se rađa zajedništvo vjernika, Crkva.

To je neizmjerni dar Božje ljubavi što po dostojnom primanju sakramenata možemo već sada postići puninu zajedništva s Bogom i međusobno.

Molitva:

Gospodine Isuse Kriste, molimo te po zaslugama tvoje prolivene Predragocjene Krvi za jedinstvo svih kršćana, za one koji te još ne poznaju i za one koji su grijehom odvojeni od tebe. Čuvaj svoju Crkvu od svake zablude i nemara, udijeli našem narodu i svim narodima zemlje potrebne milosti da žive u dostojanstvu djece Božje. Amen.

ZAVRŠNA MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste, hvala Ti što si nam po razmatranju prolijevanja Tvoje Predragocjene Krvi pokazao put bezuvjetne ljubavi. Hvala Ti, Isuse, što si darovao svoj život za naše otkupljenje. Pomozi nam da se u svim situacijama našega života sjetimo cijene našega spasenja i da od svega srca odgovorimo Tvojoj ljubavi. Amen.

Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus!

Koji nas je otkupio svojom Krvlju!

Đ.Š.

Prilikom sastavljanja ovih otajstava korištena je literatura:

fra Aleksa Benigar - „Mudrost križa“

fra Tomislav Vlašić - „Živa euharistija“

napose kod IV i V otajstva.

 

ZAHVALA ZA PROLIJEVANJE PREDRAGOCJENE KRVI

Gospodine, ozdravio si deset gubavaca, a samo se jedan vratio k Tebi zahvaliti. "A gdje su ona devetorica?" - žalio si se na nezahvalnost ozdravljenih. Mi Ti također često zaboravljamo zahvaliti. Čak ponekad primamo i otkupljenje Tvojom Predragocjenom Krvlju kao da si to bio dužan za nas učiniti. Oprosti nam, i molimo Te, primi ovu molitvu kao izraz zahvalnosti i dobre volje.

Zahvaljujemo Tebi, Isuse, za Krv, koju si prolio kod obrezanja, podloživši se Mojsijevom Zakonu. Tvoja poslušnost bila je pokora za naš nedostatak spremnosti za prihvatiti Volju Očevu.

Zahvaljujemo Tebi, Isuse, za Krv koju si prolio u Getsemanskom vrtu. Nisi htio pomoć dvanaest legija anđela, nego si uzeo kalež trpljenja. Tvoj kalež gorčine je postao za nas kalež spasenja.

Zahvaljujemo Tebi, Isuse, za Krv koju si prolio kod bičevanja. Nisi tražio nikakve blagonaklonosti, no, imao si obzira prema nama. Kroz bič, koji Te je ranjavao, mi smo postali otkupljeni.

Zahvaljujemo Tebi, Isuse, za Krv koju si prolio kod krunjenja trnjem. Bio si pravi Kralj, ipak izabrao si trnovu krunu da bismo mogli kraljevati s Tobom.

Zahvaljujemo Tebi, Isuse, za Krv koju si prolio na Križnom putu. S njom si nas spasio od pogrešnog puta - naših grijeha.

Zahvaljujemo Tebi, Isuse, za Krv koju si prolio na križu. Nisi znao što je grijeh, a postao si "grijeh", da bismo zadobili život vječni.

Zahvaljujemo Tebi, Isuse, za Krv koju si prolio kod probadanja Tvoga boka. Siromašan si došao k nama i krvareći si otišao, no mi smo postali bogati zahvaljujući Tvojoj ljubavi. Amen.

"Isus nas je otkupio iz ljubavi, iz ljubavi je prolio svoju Krv, zato smo u Njegovom srcu kao kod kuće."

sv. Gašpar del Bufalo

 

O DRAGOCJENA ISUSOVA KRVI

O dragocjena Isusova Krvi, ti si bila prolivena da cijelom čovječanstvu pokažeš svoje milosrđe! Mi smo sada jako blizu tebi. Izlij se na nas u svome neizmjernom obilju! Evo naše glave, naših ruku, naše volje, pameti, sjećanja, misli, želja i nagnuća, naših aktivnosti, naše vanjske i unutarnje osjećajnosti! Operi nas od svega onoga što je prljavo; izbriši naše mrlje, ozdravi ono što je u nama bolesno; obrati nas i preobrazi svojom snagom, da mognemo ostati sjedinjeni s tobom. O neizmjerna čistoćo, očisti nas, ukrasi nas, nahrani nas, blagoslovi i spasi nas! Amen.

 

POUZDANJE U KRISTOVU KRV

Za one koji se bore za oslobođenje od ovisnosti

Gospodine Bože, Ti si mi dao život i zdravlje, no nisam poštivao Tvoje darove. Svojom lakomislenošću i zanemarivanjem postao sam ovisnik. Nepotrebno sam popuštao kušnjama, a sada se osjećam kao u zatvoru. Moja sloboda je ograničena, moje zdravlje slabo. Postao sam problem drugima i samome sebi. Želim se osloboditi moje ovisnosti, ali mi nedostaje snage. Toliko sam puta pokušavao započeti novi život, ali svaka izgubljena bitka bi povećavala moju nutarnju prazninu, odbojnost prema samom sebi i prema životu uopće.

A ipak, želim živjeti, želim započeti nanovo, želim pobijediti ono što me ograničava i drži u lancima.

(Navedi u srcu svoje konkretne ovisnosti, kojih se želiš osloboditi).

Posvješćujući sebi da je Krv Tvoga Sina pobijedila pakao i smrt, želim se otvoriti i primiti tu Božansku snagu, taj lijek s neba. Znam da s vlastitim snagama ne mogu ništa promijeniti, zato se želim boriti zajedno s anđelima i sa svima koji se uzdaju u snagu Kristove Krvi.

Učvrsti moju slabu volju Svojom ljubavlju, da ne bih tražio utjehu kod ljudi i da se više ne vratim ovisnosti. Želim razborito izbjegavati susrete, poznanstva, situacije koje su za mene kušnja i ustrajati u molitvi s Riječju Života, kada me vuče sila zla. Daj mi mudrost kako bih znao kada trebam izdržati u borbi, a kada je najbolja borba izbjeći kušnju.

Gospodine Isuse, svako oslobođenje od ovisnosti je bolno. Bojim se toga trpljenja, no ipak, želim gledati na Tebe, koji si ustrajao na Križnom putu. Snagom Tvoje Krvi želim ustrajati i kada imam dojam da više nemam snage i da nisam u stanju izdržati. Neka me Tvoja ljubav učvrsti i daje mi ustrajnost. Neka Duh Sveti, koji je dao snagu i pobjedu mučenicima, spasi također i mene i sve koji žele novi život, dostojan čovjeka i kršćanina. Amen.

 

ZA MILOST OPROŠTENJA

Gospodine Isuse, Spasitelju! Ne želiš da na zlo zlom uzvratimo nego da zlo pobjeđujemo dobrim. Trebamo se pomiriti s onima koji nam se čine nesimpatičnima, koji su nas ranjavali ili nam nanijeli nepravdu. Nije lako moliti se iskreno i iz svega srca za one koji su daleko od nas zbog svog karaktera, svojih pogleda ili loših iskustava, za one s kojima više ne bismo htjeli imati ništa zajedničko.

Ali Tvoja Predragocjena Krv nam govori da ljubiš svakoga. Bez iznimaka. Platio si također i za one koje izbjegavamo ili odbijamo. I sami smo već toliko puta primili oproštenje.

Svakodnevno Te molimo za oproštenje naših grijeha, «kako i mi otpuštamo dužnicima našim.»Zato Te, Gospodine, molimo za Tvojega Duha. On neka očisti naša srca, našu ljubav i naš pogled na druge. Želimo Tvojim očima gledati čovjeka. Želimo vidjeti svako dobro, čak i onda kada nam ljudske slabosti i ograničenja zamrače sliku.

Molimo za milost istinskog i potpunog praštanja kako bismo mogli ljubiti poput Tebe, i kako bi Tvoja spasiteljska Krv ponovo dotaknula dušu naših bližnjih. Daj da znamo oprostiti kako bismo i sami primili oproštenje i postali radost i slava Tvojemu i našemu Ocu na nebesima. Amen.

 

MOLITVA U BOLESTI I TRPLJENJU

Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao: "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti." Ti znaš, što znači tjelesno trpjeti i proživljavati noć duha. Zbog toga Tvoj poziv jako snažno govori mom srcu sada u ovom trenutku.

Tješi me i pomaže mi misao, da ne trpim sam. Mogu sjediniti svoje boli s Tvojima. Na taj način te boli sudjeluju u djelu spasenja i dobivaju neprocjenjivu vrijednost.

Zahvaljujem Ti prije svega za vjeru i nadu koje si mi dao kroz Otajstvo Križa. Tvoje Rane govore mi glasnije od svih riječi, a pogled na Tvoju Presvetu Krv jača me čak i tada, kada više nisam u stanju ni misliti, ni moliti se.

Oprosti za trenutke slabosti, kada sam se tužio i kada nisam otvorio svoje srce Tebi. Znam da me razumiješ. U Maslinskom vrtu i u samoći na Kalvariji, Ti si se isto borio da sve bude u skladu s voljom Očevom. Budi uz mene i jačaj moj duh Tvojim Duhom, da bi Tvoja ljubav uvijek u meni pobjeđivala.

S Tobom želim iz sveg srca ponavljati: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!"

Molim Te za zdravlje i za novo svjetlo za moju dušu, da Ti mogu bolje služiti. Želim biti također spreman i na daljnja trpljenja, ako je to potrebno da se ispuni Tvoj plan za mene i za druge.

Hvala Ti za sve one koji mi pomažu svojom prisutnošću, primjerom, raznim službama ili molitvom. Neka Tvoja milost koja vodi u novi život, njima bude nagrada,

Molim Te također za pomoć svima drugima koji su bolesni i za sve koji proživljavaju krize i poteškoće. Daj mi veće razumijevanje za njih i pokaži mi na koji im način mogu pomoći, utješiti ih i tako olakšati njihovo trpljenje. Želim ih prije svega dati Tebi, koji si najbolji Liječnik i koji kroz bolesti i poteškoće više darivaš nego uzimaš i vodiš nas do života vječnoga. Amen.

"Posvećujmo se i nemojmo se umoriti vodeći druge do svetosti"

sv. Marija De Mattias

 

ZA MILOST DOBRE SMRTI

Gospodine, Bože moj, znam da ništa u mome životu nije tako sigurno kao moja smrt i da ništa nije tako nesigurno kao trenutak završetka života na ovoj zemlji. Zahvaljujem Ti za vjeru koja mi daje nov pogled na tu stvarnost.

Gledajući na smrt i uskrsnuće Tvoga Sina više se ne moram bojati svoje smrti. Zahvaljujući Kristovoj Krvi, mogu mirno čekati na susret sa Sucem: čeka me kuća Oca koji me ljubi i mjesto koje mi je pripremio Spasitelj.

No, ipak molim, da se dobro pripremim za smrt. Daj mi Svoga Duha, kako bih uvijek bio spreman na završetak zemaljskog života, pomiren s Tobom i sa svima.

Želim biti također spreman i za život, posao i trpljenje, ako je to potrebno za ispunjenje Tvojih planova koje imaš za mene i za moju braću. Neka se ispuni Tvoja volja u svemu. Amen.

 

SVETOM DUHU

Duše Sveti, dahni u mene – da, što je sveto, mislim.

Duše Sveti, potakni me – da, što je sveto, činim.

Duše Sveti,  privuci me – da, što je sveto, ljubim.

Duše Sveti, ojačaj me – da, što je sveto, štitim.

Duše Sveti, zaštiti me – da, što je sveto, nikada ne izgubim.

Amen.

 

MOLITVA ZA POKOJNE

Nebeski Oče, od Tebe dolazi naš život i Tebi se svatko vraća. Dao si nam taj boravak na zemlji kako bismo se pripremili na sudjelovanje u Tvojoj vječnoj ljubavi. Ne koristimo uvijek dobro ovo vrijeme i neki, nažalost, odbijaju Tvoje prijateljstvo. Drugi, pak, žele biti s Tobom, tražeći istinu, pravednost i dobrotu, no, ljudska slabost zamračuje čistoću duše. Zato nakon smrti trebaju najprije proći kroz čišćenje, kako bi se konačno mogli susresti s Tobom, licem u lice.

Molimo Te za sve naše pokojne koji trpe u čistilištu, prepoznavajući jasno u svjetlu Tvoje ljubavi vlastitu nesreću, propuste i grijehe zemaljskog života. Oče milosrđa, oslobodi od trpljenja one za koje je Tvoj ljubljeni Sin prolio Svoju Predragocjenu Krv.

Znamo da prazna riječ ili mnoštvo riječi ne mogu pomoći ni spasiti naše pokojne. Zato želimo, zajedno s Isusovom Krvlju, prikazati i svoju krv kao znak ljubavi i solidarnosti. Neka trud našega rada, vjernost Bogu, strpljivost u trpljenju i uzajamna ljubav probijaju granicu smrti, te pridonesu skorom i potpunom sjedinjenju naših pokojnih s Tobom.

Molimo prije svega za sve one kojima dugujemo posebnu zahvalnost, od kojih smo primili život, vjeru i druga dobročinstva. U svome milosrđu, također pogledaj na one kojih se nitko ne sjeti. Amen.

 

Molitva za otkriće i razvoj vlastitog poziva

Oče nebeski, Ti imaš sa mnom određeni plan, u Crkvi i među ljudima. Uvijek je pred Tvojim očima djelo za koje si me stvorio, posao koji mogu samo ja obaviti, i nitko drugi. Ako ne prihvatim ovaj zadatak, nitko ga drugi neće izvršiti. Zato se moram založiti da ga izvršim. Daj da upoznam Tvoju volju, i slijedit ću Te, pa makar ne znam kakav bio taj zadatak. Znam da s Tobom mogu sve - Ti si moja snaga i moja postojanost!

 

OBITELJ KRVI KRISTOVE

Mi živimo duhovnost Krvi Kristove i zajedno tvorimo duhovnu obitelj. Za nas je Krv Kristova najjači izraz Božje ljubavi. Ivan Pavao II. je rekao: «Ne možemo ostati mirni, misleći na milijune naše braće i sestara, koji su kao i mi otkupljeni Krvlju Krista, ali ne znaju za Božju ljubav». Želimo odgovoriti na taj zov. Molitva, prikazano trpljenje, osobno svjedočanstvo kršćanskoga života, zauzetost u životu vlastite župe, karitativna pomoć, sudjelovanje u župskim misijama i u duhovnim vježbama, podupiranje vanjskih misija, sve su to mogućnosti pomoći drugima kako bi lakše nalazili tu Ljubav.

Pozivamo na sudioništvo u ovoj Obitelji sve one koji žele biti misionari: kao svećenik, kao časni brat. Pozivamo i laike koji žele  surađivati  s ovom misijskom Obitelji. Nitko nije odveć star ni bolestan da dadne svoj doprinos za ovo poslanje. Nije najveći misionar onaj koji najviše govori ili putuje, nego onaj koji najviše ljubi!

 

INFORMACIJE

O Obitelji Krvi Kristove, mogućnostima podupiranja ove Obitelji, o duhovnim vježbama i obnovama koje vode misionari u suradnji s laicima, o stupanju u Družbu misionara ili o mogućnostima suradnje i učlanjenja u Zajednicu laika, možete dobiti na adresi:

Misijska kuća sv. Gašpara,

Razgled 3 (Mlinovi),

HR-10000 ZAGREB

Tel./faks: 00385/ 1/ 46 74 295

E-mail:cpps.zagreb@post.htnet.hr

Internet: www.cpps.hr

Žiro račun:

Družba misionara Krvi Kristove, Razgled 3, 10000 Zagreb, broj: 2360000-1101474800

 „Čovječanstvo, često ranjeno mržnjom i nasiljem, osjeća mnogo više nego ikada potrebu djelotvornosti djelovanja Krvi Spasitelja, Krvi Krista. U njoj je uključena velika snaga Kristove ljubavi, nada, te put pomirenja“.

Ivan Pavao II

Molitve su preuzete sa :

www.cpps.hr i iz knjižice Devetnica i molitve na čast Krvi Kristove