GORNJI BOGIĆEVCI + FILIJALE NA PODRUČJU ŽUPE


      KRIZMANICI

II. NOVO DOBA I JAHVIN DAN-1.DUH BOŽJI NA LJUDIMA- Jl 3.

 

"Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kćeri,  vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja.2Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one.3Pokazat ću znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima."4Sunce će se prometnut' u tminu a mjesec u krv, prije nego svane Jahvin dan, velik i strašan.5Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti, jer će na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao što Jahve reče, a među preživjelima oni koje Jahve pozove.

 

2008/2009

 

GORNJI BOGIĆEVCI

VIII razred

 1. Klarić Dominik
 2. Boris Tutić 
 3. Leonardo Zovkić 
 4. Josip Dobriković
 5. Hrvoje Bošnjaković
 6. Daniel Bungić
 7. Mirko Šugić
 8. Mario Žilić -
 9. Antea Marija  Orešić
 10. Žalac Darijo
 11. Grun Nikola  Šimun
 12. Antonija Jezerčić 
 13. Ana Majstorić 
 14. Ana – Marija Jurić 
 15. Krstanac Stjepan

1 razred srednje

 1. Ankica Pereković
 2. Marija Bungić  
 3. Ivan Cica 
 4. Mario Krizmanić 
 5. Matija Kesar
 6. Josip Bungić 
 7. Andrea Bogdanović
 8. Matej Baković 
 9. Ana Pejić

DRAGALIĆ

VIII razred

 1. Helena Gorup 
 2. Dajana-Jelena Pavleka
 3. Valentina Ines Hrnčijar
 4. Božica Šupica
 5. Josipa Ana Trošeljac
 6. Marina Filjević
 7. Dario Topalović
 8. Ivana Lulić
 9. Danijel Devedžić
 10. Rauš Dinko

1 razred srednje

 1. Matej Barth
 2. Marija Batljan
 3. Domagoj Gorup
 4. Ivana Merima Ivanišević
 5. Antun Knežević
 6. Matko Kožina
 7. Martina Stanić
 8. Anamarija Vučak
 9. Ivina Marina Medunić
 10. Silvija Deveđžić
 11. Ivan Ćosić
 12. Antun Knežević
 13. Matko Kožina

SMRTIĆ

VIII razred

 1. Krešimir Ćorković
 2. Silvio Marić
 3. Vanja Radman
 4. Igor Relja
 5. Antonela Debeljak
 6. Dejan Ošap

1 razred srednje

 1. Karolina Ćorković
 2. Boris Kuljanac
 3. Petar Kičić
 4. Martina Tomić
 5. Nikola Joskić
 6. Kristina Čavrag

 

 

 

GORNJI BOGIĆEVCI

 1. Majstorić Marija

 2. Cindrić Lara

 3. Krstanac Karolina

 4. Žilić Jelena

 5. Stipić Marijana

 6. Majstorić Josip

 7. Bungić Franjo

 8. Ećimović Kristijan

 9. Bungić Hrvoje 1 sred.

 10. Zdunić Antonija

 11. Krstanac Valentina

 12. Bogdanović Marijana

 13. Cindrić Alberto Luka

 14. Dobriković  Renata

 15. Đukić  Ivana

 16. Grun Jasine

 17. Klarić Dragan

 18. Kovre Enio

 19. Smjerog Martina  1 sr.

 20. Tokalić Ružica

 21. Pereković Ivana

DRAGALIĆ

 1. Zebić, Bruno

 2. Kristijan Trnka I sr.

 3. Antonijo Vidić

 4. Barbara Vinkler

 5. Marijan Bilačić I sr.

 6. Domagoj Mutnjaković I sr.

 7. Tin Stanić I sr.

 8. Tomislav Marjanović I sr.                 

 9. Željko Ćuk

 10. Ivan Ćuk

 11. Ivan Drerežanin

 12. Vedrana Matijašević

 13. Martin Mihić

 14. Dražan Stanić

 15. Luka Stanić

 16. Tomislav Šupica

 17. Dario Vrabac

 18. Ivan Perić

 19. Slađana Dićko I sr.

 20. Marina Devdžić I sr.

 21. Damir Šupica I sr.

 22. Krešimir Devdžić I sr.

 23. Dajana Batljan I sr.

 24. Kristina Kovač 1 sr.

 25. Sandra Marija Hudaj

 26. Marina Radulović

SMRTIĆ

 1. Saša Cvjetičanin Nenadov

 2. Andrea Majdandžić

 3. Martina Majdandžić

 4. Vedrana Prankić

 5. Josip Kuljanac

 6. Veselko Prankić