GORNJI BOGIĆEVCI + FILIJALE NA PODRUČJU ŽUPE


      ŽUPNI ZBOROVI

  • GORNJI BOGIĆEVCI

GORNJI BOGIĆEVCI – PJEVAČI

Gina Peterle, Marijana Bogdanović , Šugi Tereza; Petranović Hihajlo, Lopar Ivica, Žilić Kata; Lovrć Mira; Luca Jakovljević; Mara Klarić, Jasminka Klarić ; Mateja Lužar; Andreja Lužar; Vlatka Klarić (orguljaš),  Helena Klarić; Ilija Bungić, Mirjam Bungić(orguljaš), Pereković Tihana; Marić Ana – Marija, Robert Vujica (zborovođa), Ana Šagovac, Jasine Grun, Ivka Pejić, Marica Begić, Jelena Žilić, Julija  Šugić, Antonela Budaković, Marina Tomić, Ljubica  Spajić, Mirjana Božinović, Ana Marija Šugić, Mateja Stipić, Martina Klarić, Valentina Šagovac, Anđa Tepurić Kosovac, .Aga Gavrić, Augustina Horina, Martina Klarić, Lukrecija Klarić, Kristijan Jakovljević.

 

  • SMRTIĆ

      

Ako kliknete na neku fotografiju, ista će se otvoriti u novom prozoru u većem formatu te je možete arhivirati na čvrsti disk u kompjuter.